Arkiv

Äldre kappseglingsbana

KSS Gammal kappseglingsbana på Galten med start från skillinge

Äldre seglingsresultat

Resultat seglingar 2007                      Resultat seglingar 2008                     Resultat seglingar 2009

Resultat seglingar 2010                       Resultat seglingar 2011                       Resultat seglingar 2012

Resultat seglingar 2013                       Resultat seglingar 2014                      Resultat seglingar 2015

Resultat seglingar 2016                       Resultat-Seglingar 2017                     Resultat-seglingar 2018

Resultat seglingar 2019                       Resultat-seglingar 2020                     Resultat-seglingar 2021

Resultat-Seglingar 2022                      Resultat-Seglingar 2023

Resultat seglingar

KSS – KSK Onsdagsegling                                                                       

Total slutresultat 2021

Vårskrammelsegling

vårkappsegling 20210529

Höstskrammelsegling

 

6 &8  -Timmars segling

 

Seglingsföreskrifter KSS seglingar Mallar

KSS – KSK Onsdagsegling 

docx fil  (Word)  Onsdagsseglingar seglingsföreskrifter och datum

pdf fil                    Onsdagsseglingar seglingsföreskrifter och datum

pdf fil                   distansbanor[453]

pptx                      distansbanor[453]

Vårskrammelsegling

docx fil  (Word)  Vårkappsegling

pdf fil                    Vårkappsegling 

Höstskrammelsegling

docx fil  (Word)

pdf fil                    Höstskrammel 

6 &8  -Timmars segling

docx fil  (Word)  Inbjudan 6 Timmars   Framsida  seglingsföreskrifter 6 timmars V2    Punkttabell 6 -timmars

PowerPoint         Sjökort 6-timmars V2

pdf fil                    Framsida seglingsföreskrifter 6 timmars  Seglingsföreskrifter 6-Timmars  Loggbok 6-timmars

pdf fil                     Punkttabell 6 -timmars  Sjökort 6-timmars V2

Årsrapporter Segling

Rapport från seglingskommittén 2006

Rapport från seglingskommittén 2007

Rapport från seglingskommittén 2008

Rapport från seglingskommittén 2009

Rapport från seglingskommittén 2010

Rapport från seglingskommittén 2011

Rapport från seglingskommittén 2012

Rapport från seglingskommittén 2013

Rapport från seglingskommittén 2014

 

Rapport från seglingskommittén 2016

Rapport från seglingskommittén 2017

Rapport från seglingskommittén 2018

Rapport från seglingskommittén 2019

Rapport från seglingskommittén 2020

Rapport från seglingskommittén 2021

Rapport från seglingskommittén 2022

Rapport från seglingskommittén 2023

Rapportmall

docx fil  (Word)  Rapport mall från seglingskommittén