Hamnkommitté

Det är vi som är hamnkommittè                                                                    Tele.

Göran Östman                               Sammankallande                                     0704143702

Sven-Erik Andersson                   Slipfogde                                                   0705713692

Kenneth Tingvall                                                                                              0734207297

Sven-Erik Hjortgren                                                                                        0735507220

Tomas Bratt                                                                                                       0705247518

Roger Öhman                                                                                                    0702117750

Anders Carlsson                                                                                               0705331279

Jonny Lich                                                                                                        0709244736

Kim Rosenholm                                                                                              0721429559

Cato Gåsvär                                                                                                     0707167477

Stig Pettersen                                                                                                  0706813048

Anna Edwards