Seglingskommitté

Består av

Alf Landerholm                          Sammankallande                            0703176832

Magnus Holmberg

Mattias Tingvall

Stefan West