Seglingskommitté

Består av

Sammankallande

Magnus Holmberg

Mattias Tingvall

Stefan West