Avgifter

Avgifter inom KSS för år 2023

Medlemsavgift:

Medlem: 400:-
Familjemedlemskap: 500:-
Ungdom: 100:
Hedersmedlem: Avgiftsfri
Inträde: 3300:-

 

Båtavgift:
Vinterplats land: 1500:- i avgiften ingår plats för mastförvaring
Sommarplats land: 1500:- 1 :a året, därefter sker dubblering av avgiften efter varje år. (3000 kr, 6000 kr, 12 000kr etc.)
Båtlyft: 500:- per lyftVid sjösättning eller upptagning vid icke ordinarie tillfälle tillkommer en avgift på 700 kr. Pengarna tillfaller Hamnkommitten, som själva bestämmer hur de används.
Enbart mastförvaring: 400:-
Hamnavgift: I avgiften ingår hamnplats +vinterplats+ mastförvaring
> 4.0 meters bredd: 3300:-
3,5 – 4.0 meters bredd: 3000:-
3,0 – 3,5 meters bredd: 2750:-
< 3,0 meters bredd: 2500:-
Anm. I ”nya”-hamnen (V-hamn) reduceras priset med 250:-.

 

Varvsavgift:
Lokalhyra:25:- /k:vm /månad räknat på båtens längd och bredd
Efter uppmätt elförbrukning, dock minst 100:-

 

Tillfällig platshyra:
TU/KSS och Glipen:40 kr/dag
TU/KSS och Glipen: 100 kr/dygn
Ej  utförd  arbetsplikt: 350:- /tim Arbetsplikt gäller 5 tim./år upp till 75 års ålder
Jollekurs: 200:-
Hyra Klubblokalen  (endast  till  medlemmar):
1/5 – 30/10:
400:- /tillfälle
1/11 – 30/4:
800:- /tillfälle