Om medlemskap

Som medlem i KSS har du förbundit dig att följa våra stadgar.
Läs våra stadgar här

Det kostar att driva en klubb som KSS.

 

Vi vill vara aktsamma om vår marina miljö – därför har vi
Miljö-regler

 

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
Läs vår GDPR-policy här: KSS GDPR-policy

 

Ansökan om Medlemsskap görs via vårt administrativa system BAS.
Ansökan om Medlemskap