Glipenkommitté

Glipenkommitten består av:
Tommy Lindgren  070-3725812 sammankallande
Bo och Susanne Fredriksson
Peter och Tina Larsson
Anders Lindbäck
Per och Monika Eriksson
Roger Seger
Mats Karlsson
Jeff Andersson och Nelly Immo

 
 • Arbetsbeskrivning för Glipen värdar

  Sammankallande glipvärd:
  • Kalla till arbetshelg i början på maj
  • Kalla till arbetskväll i början av juni
  • Kalla till arbetskväll i slutet av augusti
  • Kalla till arbetsdag efter att båtarna kommit upp ( Stänga glipen för året )

Bevaka Glipens tidpunkter när års kalendern skapas i styrelsen
Göra budget för Glipen inför kommande år ( Tänkta investeringar ska då vara med )
Göra arbetslistor till arbetshelgen i maj och till arbetskvällarna i juni/augusti
Anteckna vilka som gör arbetsplikten ute på Glipen
Ordna med förtäring på arbetsdag/kvällarna tex korv o lättöl
Skaffa material ut till Glipen inför arbetsdag/kvällarna

Arbetshelg på våren:
Bastu bryggan ska på plats
Huset, altanen, bastun och toaletten ska städas ( slå på värmen under toatankarna i april )
Bad/räddnings stegar ska på plats och klubbvimpeln ska upp.
Se över bryggorna och borsta bort fågel skit från bryggorna.
Reparera det som gått sönder över vintern.
Krattning, röjning av busk och vass.
Se över husen ev. förbättrings måla, rensa hängrännor och tvätta fönstren.
Kapa och hugga ved samt städa i förråds utrymmena.

Vattenpumpen ska göras i ordning och startas upp ( byt grus i filtret om det behövs )

Arbetskväll i juni:
Röja vass, busk och slå gräset på planen
Hängrännor ska rensas och gruset ska krattas in på gångarna.
Se till att allt kommer fungera på midsommaren/sommaren.

Arbetskväll i augusti:
Röja vass, busk och slå gräset på planen.
Hängrännorna ska rensas och gruset ska krattas in på gångarna.
Plocka in huggen ved i boden.

Arbetsdag efter upptagningen i slutet av oktober:
Bastu bryggan ska in i hamnen och klubbvimpeln ska ned.
Hängrännorna ska även nu rensas.
Bad/Räddningsstegar / Räddningsbåten ska tas upp och läggas upp o ner.
Stötta upp veranda/altan taket samt bära in möblerna ( ev torka av dom )
Tappa vattnet ur vattenpumpen och kolla toatankarna.
Ta in vattenpumpen och dom vattenlösliga färger till Kungsör.

Löpande arbeten under sommaren:
Kolla toalett tankarna att det ser bra ut och det finns toa papper samt tvätta handdukar.
Kolla räddningsbåten att den ej är vatten fylld och att den är städad.
Kolla att elen fungerar och att det finns fotogen/bensin/sågkedjeolja i förrådet.
Se efter så att allt fungerar under sommaren/och vara lyhörd för synpunkter
Tömma hamnbössorna några gånger under sommaren.