Svenska Båtunionens nyhetsbrev Juni 2024

29 juni, 2024 at 14:24

Svenska Båtunionens nyhetsbrev
JUNI 2024

Till båtklubbsfunktionärer, båtförbund och prenumeranter. Vi delar med oss av det som är viktigt för båtförbund och båtklubbar att ha vetskap om och varvar det med andra nyheter som vi tror att ni vill ta del av. Dela gärna nyheter vidare i er klubb, på er hemsida eller i ert klubblad.

Båtliv är hälsa! Hälsa ofta!

Midsommar är passerat och många har varit ute med sina fritidsbåtar i helgen. Själv firade vi midsommar i Dalarna med traditionell kyrkrodd i Torsång. Massor av båtar samlas sida vid sida längs Lillälven och vid Dalälven, medan andra ”cruisar” runt och stannar då och då till och pratar med vänner och bekanta vid deras båtar. 14.30 ror kyrkbåtarna förbi med sina ”spelemän”. En upplevelse väl värd att besöka för er som aldrig varit där. Jag konstaterar ytterligare en gång att fritidsbåtslivet förenar och är en viktig del av vårt välbefinnande.

Vi på kansliet och styrelsen tar nu semester och kansliet håller stängt vecka 28 – 31, men vi scannar av mailen och tar hand om akuta ärenden. Glöm inte att titta på vår hemsida om du letar information, där finns många svar. Du kan också vända dig till ert båtförbund om du behöver hjälp i någon fråga.

Njut nu av en fin båtsommar och glöm inte bort vett och etikett till sjöss. Att hälsa på varandra när man möts med sina båtar är ett sätt att förmedla ”jag ser dig och här är allt bra”. Jag citerar Bengt Anderhage, skribent i Båtliv, ”Du vill ju tillhöra sjöfolket, inte bara vara folk på sjön!” Läs hela hans artikel och alla andra trevliga reportage, artiklar och krönikor i senaste numret av Båtliv. Om du inte har tidningen med dig ut i båten finns den att läsa digitalt.

Flytväst är bäst, glöm inte det. Och med de orden önskar jag er alla en glad och härlig båtsommar!

Erika Lilja
Kommunikationsansvarig

Information till förbund & klubbar

Här hittar du nyttig och användbar information till dig som sitter med i styrelsen eller har en roll som funktionär i ett båtförbund eller en båtklubb. Det kan handla om nya regler, tips för att underlätta ert arbete i båtklubben och information om BAS.

Rapport från Organisationsöversynen

Under våren har alla båtförbund haft besök av medlemmar från Organisationsgruppen och vi har blivit väl mottagna i alla förbund och fått positiv respons. Många kloka synpunkter
har kommit till de idéer vi presenterat och dessa tar vi med oss i det fortsatta arbetet.

De idéer man i organisationsgruppen kommit fram till under arbetets gång med enkätundersökningen och synpunkter från referensgruppen som grund, sammanfattas i att Svenska Båtunionen behöver förändras i symbios med den förändring som sker i båtlivet. Det var en stor samsyn i att båtlivet förändras och att båtklubbarna ska vara i
fokus samt att opinionsbildning bör ske i större grad.

Normalstadgar i både båtklubb och båtförbund underlättar för organisationen samt en förändring av vem som gör vad regionalt och centralt. För att tydligare definiera vad organisationen jobbar med och står för, finns det förslag på namnändring.

Organisationsgruppen går nu på sommarledighet och arbetet återupptas i början av september. Vi tackar referensgruppen och alla förbund för det goda samarbetet under våren.

Hans Öhlund
Sammankallande Organisationsgruppen

 

BAS

BAS & Personummer

Mest aktuellt i BAS är förstås frågan om registrering av personnummer. De två vanligaste frågorna gällande detta är:

Vilka omfattas av obligatorisk registrering av personnummer?
Svenska personer över 16 års ålder kommer att behöva ange personnummer för att kunna registreras i BAS.

Vad händer med de personer där det inte finns något personnummer registrerat vid årsskiftet 2024-2025?
Medlemskapet i klubben kommer inte påverkas. Ingen person eller personuppgift kommer att försvinna från något register. Vid årsskiftet 2024-2025 så kommer vi att införa kontroll vid nyregistrering av person så att det inte går att registrera någon utan personnummer. Sedan kommer vi att utöka kontrollerna i lämplig takt med kontroll vid ändring av personuppgifter på befintlig registrering. En åtgärd som troligen kommer ganska tidigt är att användarkonto för person utan personnummer kommer att spärras.

Mer information hittar du på vår hemsida.

 

Klicka här för mer information

Miljö

Prenumerera på Havstulpanvarningen i sommar

Nu har våra frivilliga havstulpanobservatörer placerat mätplattorna i vattnet och kommer rapportera havstulpanernas tillväxt varje vecka under sommaren.

En varning per sms och e-post kommer att skickas ut när vi ser en trend över ett större geografiskt område. När varningen skickats ut är det dags att kontrollera båtbotten och eventuellt besöka en båtbottentvätt. För bästa resultat rekommenderas att ni hittar den mätstation som ligger närmast din egen båt på Havstulpankartan, och följer utvecklingen där.

För att prenumerera på Havstulpanvarningen via sms, skicka ”havstulpan start” till 71120 eller anmäl dig via e-post på denna länk. Tillsammans bidrar vi till en ökad användning av alternativa metoder till biocidinnehållande båtbottenfärg, bra för både miljön och plånboken!

Till Havstulpankartan!

Sommartips för ett miljöanpassat båtliv

Inför kommande dagsturer och långsemester med båt är det ett bra tillfälle att lära sig mer om hur man kan minska sin miljöpåverkan, bland annat genom Eco Driving, allemansrätten och vad man ska tänka på vid ankring. 

Svenska Båtunionen har tagit fram enkla sommartips som går att sprida till sina båtgrannar och båtklubbskollegor. Dessutom kan sommartipsen printas ut som A3 och spikas upp i klubbshuset. Ladda ner sommartipsen genom att trycka på bilden nedan.

Allmän information

Grattis till alla vinnare av flytväst!

Nu är alla vinnarna i vår utlottning av flytväst bland nya prenumeranter av vårt nyhetsbrev korade. 


Vi säger GRATTIS till alla vinnarna: 

Januari: Nicklas Lundin, Bromma
Februari: Carina Lundberg, Bromma
Mars: Sven Larsson, Valdemarsvik
April: Maria Ronnesjö, Stora Mellösa
Maj: Anonym, Kristinehamn

Vi hoppas att flytvästarna används, men inte kommer till användning.

 

GLAD BÅTSOMMAR!