Info om KSS

SOM MEDLEM I KSS FÅR DU

Ett gott kamratskap och en rad trevliga aktiviteter, t.ex.
– Kurser
– Seglingar
– Fester
– Klubbaftnar
– m.m.

–  Du får också i mån av plats tillgång till vår båthamn.
– Du får använda vår båtkran och mastkran.
– Vi har en bra uppläggningsplats för båtar. Du måste ha en båt-vagn.
– Du får rätt att försäkra Din båt i Svenska Sjö.
– Du får utnyttja vår klubbholme V:a Glipen. Där har vi klubbhus med toalett, ljugarbänk, bastu och Galtens vackraste solnedgångar.

KSS STÄLLER I GENGÄLD VISSA KRAV PÅ DIG
– Vi vill gärna se Dig då och då.
– Vinnlägg Dig om ett gott sjömansskap. Man gör så gott man kan.
– Håll snyggt i naturen. En KSS-are förorenar aldrig i Galten eller på världshaven.
– Tänk på att Du hedrar Ditt segelsällskap och skapar good-will för segelsporten.
– Självklart för Du KSS-vimpeln på Din båt! Den finns att köpa via Hamnkommittén.
– Som BÅTÄGARE har du ARBETSPLIKT om 5 timmar.

Arbetsinsatsen gäller för den som
– är båtägare och
– är seniormedlem (inklusive pensionärer under 75 år)

Medlemmar som ingår i någon kommitté är undantagna.

 

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR
– Vår klubbhamn i Kungsör är tyvärr för liten. Alla kan inte få plats där. Anmälan om förändring av båtinnehavet skall anmälas till Hamnkommittéen.
– Vinteruppläggning sker gemensamt i början av oktober. Kontakta Hamnkommittén.
– Nyckel till V:a Glipen samt till varvslokalen kan erhållas mot deponeringsavgift. Kontakta Hamnkommittén.
– Våra aktiviteter annonseras alltid på följande platser:
– Varvslokalen vid klubbhamnen
– Vid vissa tillfällen annonseras även i ortspressen.

Och – vi finns ju alltid på vår hemsida!

KORT OM
– Kungsörs Segelsällskap bildades 1914 med sitt första möte den 2 augusti samma år.
– KSS har en egen hamn med plats för ca 75 båtar.
– KSS har egen båtkran och mastkran.
–  KSS har Galtens bästa klubbholme – i varje fall vad gäller hamnen!

Aktuell statistik (maj 2017):
– 280 medlemmar varav
– 71 familjer
– 11 hedersmedlemmar
– 138 båtar

Glöm inte att det är var och ens enskilda insatser som håller vår klubb igång!

Läs gärna våra jubileumsskrifter
KSS 90 år
KSS 100 år