Tosteröbron i Strängnäs – viktig info

28 juni, 2022 at 20:25

Hej,

Info angående Tosteröbron, Strängnäs

Som framgår från MBF´s hemsida kommer Tosteröbron under en period endast öppnas för båttrafik tre gånger per dygn. Detta för att minska risken för att bron fastnar i öppet läge. Från och med 23 juni kommer bron att öppnas för båttrafik vid tre tillfällen: klockan 09.10, 12.10 och 18.10.

Detta är ett sätt för att förebygga problemen och minska risken för att trafikanter drabbas av störningar. Vi, Strängnäs kommun gör allt vi kan för att åtgärda problemen, både på kort och lång sikt. Motorbåtar har möjlighet att passera under det fasta norra spantet som medger en höjd upp till 4 m vid normal vattenstånd. Senare under sommaren sker ett arbete nattetid där byte av motor och omprogrammering av frekvens-omvandlaren ingår.

 

_________________________________________________________
Mälarens Båtförbund
c/o Hans Wester

Regementsgatan 42 lgh 1403
645 33 STRÄNGNÄS