Vårmöte onsdag 15 mars i klubblokalen 19.00

14 mars, 2023 at 12:40

Sivert Stenkvist håller föredrag om segling Panama till Australien med mera.

Välkomna!
Styrelsen

Inbjudan till årsmöte för Kungsörs segelsällskap 2022

8 november, 2022 at 15:48

Årsmöte för Kungsör segelsällskap

Dag och tid: Onsdagen den 23/11 kl 19.00

Plats: Klubblokalen i hamnen.

Vi kommer att börja med en information om arbetet med sjögull kl 19.00

själva årsmötet startar ca 19.20.

Verksamhetsberättelsen och valberedningens förslag inför 2023 finns tillgängliga i klubblokalen.

Agenda för årsmötet:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justerare som jämte mötesordföranden skall justera protokollet;
är tillika rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. I denna fråga får inte styrelsemedlemmarna
rösta.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Fastställande av avgifter för det påbörjade verksamhetsåret.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhetsåret.
13. Val av
a) KSS ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
och två suppleanter för en tid av ett år;
c) en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
av vilka en skall utses till ordförande.
e) kommittéer, förmän, värdar och ombud;
valet skall där så är möjligt vara tvåårigt så att halva antalet ledamöter kvarstår.
14. Övriga frågor.

 

Välkomna

Styrelsen

Höstmöte 14/9

8 september, 2022 at 11:49
Välkommen till höstmöte 14/9
Onsdagen den 14/9 kl 19.00 bjuder vi in till höstmöte i vår klubblokal.
Sjöräddningssällskapet kommer att besöka oss och inleda med en presentation av sin verksamhet. De kommer också att ha med sig två räddningsbåtar. Passa på tillfället att lyssna till livsviktiga råd.
Vi kommer därefter att ha en diskussion om framtida utvecklingsmöjligheter för klubben. Dina synpunkter är viktiga.
  • Vad är det som du som medlem uppskattar mest med vår förening?
  • Vad behövs för att vi även i framtiden ska kunna vara en livskraftig förening med tillströmning av nya medlemmar?
Vi bjuder på kaffe/te och bulle.
Välkommen
Styrelsen

En fantastisk klubb och behov av hjälp

19 augusti, 2022 at 13:49

En fantastisk klubb och behov av hjälp

Kungsörs segelsällskap är tack vare sina engagerade medlemmar en fantastisk klubb. Vi har en välskött hamn, en klubbholme som är ett mindre paradis och regelbundna spännande seglingsutmaningar i kappseglingskalendern. Under våren har vi också fått i gång en seglarskola, om än i litet format.

Allt detta fungerar tack vare ideellt arbete i våra olika kommittéer. För att det ska kunna fortsätta att fungera på lång sikt behöver vi successivt fylla på med nya medlemmar.

Lördagen den 27 augusti kl 11.00-15.00 kommer det arrangeras ”Kungsörsdagen” i gästhamnen på Fredsgatan. Där kommer olika föreningar i Kungsör att få visa upp sina verksamheter. Det blir t.ex. det årliga ankracet i ån.

Vår plan är att även vi från Kungsörs segelsällskap ska vara med och visa upp oss. Tanken är att vi ska finnas på plats berätta om vår verksamhet. Det kommer att bli ett bord med lite informationsmaterial och en optimistjolle med segel för att synas. Efter kl 13.00 när ankracet är klart hoppas vi att kunna få med några optimistjollar eller andra större båtar som kan segla upp framför gästhamnen.

Vill du hjälpa till med att bemanna vårt informationsbord? Om vi är flera så räcker det kanske med en timme var. Du behöver inte känna att du måste kunna svara på alla tänkbara frågor. Det finns alltid kunniga medlemmar i våra olika kommittéer som vi kan hänvisa till.

Maila till och anmäl ditt intresse för att hjälpa till på Kungsörsdagen.

Det är vi medlemmar som tillsammans gör Kungsörs segelsällskap till den fina förening som det är.

Med glada seglingshälsningar

Fredrik Bergh

Mer information om Kungsörsdagen:

Visa upp er verksamhet på Kungsörsdagen – Kungsörs kommun (kungsor.se)

Tosteröbron i Strängnäs – viktig info

28 juni, 2022 at 20:25

Hej,

Info angående Tosteröbron, Strängnäs

Som framgår från MBF´s hemsida kommer Tosteröbron under en period endast öppnas för båttrafik tre gånger per dygn. Detta för att minska risken för att bron fastnar i öppet läge. Från och med 23 juni kommer bron att öppnas för båttrafik vid tre tillfällen: klockan 09.10, 12.10 och 18.10.

Detta är ett sätt för att förebygga problemen och minska risken för att trafikanter drabbas av störningar. Vi, Strängnäs kommun gör allt vi kan för att åtgärda problemen, både på kort och lång sikt. Motorbåtar har möjlighet att passera under det fasta norra spantet som medger en höjd upp till 4 m vid normal vattenstånd. Senare under sommaren sker ett arbete nattetid där byte av motor och omprogrammering av frekvens-omvandlaren ingår.

 

_________________________________________________________
Mälarens Båtförbund
c/o Hans Wester

Regementsgatan 42 lgh 1403
645 33 STRÄNGNÄS

Södertälje kanal – Viktig info

14 juni, 2022 at 17:10

Till alla klubbar i Mälarens BF

Fredag 8 juli kl.07.00 – söndag 10 juli kl. 19.00 är det begränsade möjligheter att passera Södertälje kanal (södra delen), se bifogat dokument.

mvh Anders Knutas

2998_Södertälje kanal

 

KSS:s seglarskola

19 maj, 2022 at 10:46

KUNGSÖRS SEGELSÄLLSKAP

Välkomna till KSS:s seglarskola!

 

Nu startar vi upp seglarskola för barn från 8 års ålder. Inga förkunskaper krävs annat än krav på simkunnighet hos deltagande barn. Under lekfulla former får barnen bli trygga i båtlivet och lära sig jollesegling, grunden för all segling.

 

Datum; 2 juni, 7 juni, 14 juni, 11 augusti, 18 augusti och 25 augusti

Tid; 17.30-19.30

 

Plats:

KSS Hamn

 

Vad gör vi på seglarskolan?

Vi utgår från vår hamn och barnen får själva prova på att segla optimist. Vi börjar träffarna med en samling där vi hjälps åt att rigga och sjösätta optimisterna samt genomgång inför utfärd. Barnen seglar ensamma i varsin optimist. Vi har två följebåtar med instruktörer och föräldrar som följer med ut på sjön. Vid kraftig vind är vi kvar på land.

 

Som förälder är du med och hjälper till med att plocka fram och undan jollar, sjösättning, vara bryggvakt och följa med i följebåtarna. Vi kommer att göra en genomgång vid vår första träff.

 

Ta med kläder efter väder, flytväst, ombyten, badkläder, solskydd ifall vädret kräver det (keps, solglasögon, solskyddsfaktor) samt frukt och vatten.

 

Pris.
Medlemsavgift; 200 kr.

 

 

Anmälan görs till:

Vi har 7 platser. Först till kvarn gäller.

 

 

Låter det roligt? Välkommen med anmälan!

 

//Ungdomskommittén

KSS Vårmöte 2022

10 mars, 2022 at 18:35

Vårmöte. Kungsörs segelsällskap

Plats: Kung Karls skolas matsal

Tid: Kl 19.00. Torsdagen den 17 mars 2022

 

Välkommen till Kungsörs segelsällskaps vårmöte. Vi har valt att ha vårmötet i matsalen på Kung Karls skola för att kunna träffas men ändå sprida ut oss och därmed minska risken för smittspridning av Covid 19.

Det kommer att bli en kort information om aktuella frågor:

  • Vårt projekt med båtbottensanering är nu redovisat och klart.
  • Det finns planer på att kunna ha en seglarskola för ungdomar i vår.
  • Det finns för tillfället några lediga båtplatser i klubbens hamn.

Vi kommer att få en presentation av Tommy Lindgren och Göran Östman över ”Smultronställen” längs kusten. Det är en efterfrågad fortsättning från ett tidigare vårmöte när intresset var stort och frågorna så många att vi knappt hann ut ur Mälaren.

Det kommer att bjudas på kaffe/te.

 

Välkomna

Styrelsen

ABF Kurser – Båtlivsutbildning

17 januari, 2022 at 16:02

Aktuella kurser vt-2022

Information från Mälarens Båtförbund

2 november, 2021 at 18:26

Mälarens båtförbund 2515_Info-Nytt 4 2021