Kungsörsdagen lördag 26 augusti

15 augusti, 2023 at 17:38

Kungsörsdagen lördagen den 26 augusti, klubbens utveckling på lång sikt och arbetsplikt.

 

Kungsörs segelsällskap är en välskött förening med många engagerade medlemmar. Allt arbete i klubben sker ideellt. Tack vare det har vi en fin hamn, en fantastik klubbholme och spännande seglingstävlingar. För att även i framtiden kunna fortsätta att utvecklas behöver vi målmedvetet arbeta för att fylla på med nya medlemmar och  få alla, nya som gamla medlemmar, att känna sig som en del av vårt segelsällskap.

 

För de flesta är vägen in till båtliv och segling genom familj eller vänner. Vissa föds in i båtfamiljer, andra genom att som unga gå på seglarskola eller att som vuxen följa med vänner och bekanta.

Kungsörs segelsällskap fick under våren ett bidrag från Svenska Båtunionen (som vi är medlemmar i) som möjliggör inköp av fyra nya optimistjollar till vår seglarskoleverksamhet.

 

Lördagen den 26 augusti arrangeras Kungsördagen i gästhamnen kl 10.00-14.00. Då kommer många av Kungsörs olika föreningar att delta och visa upp sin verksamhet. Förra året var vi med både på land i hamnen och med några ungdomar som seglade optimistjollar. I år planerar vi att vara med på samma sätt och dessutom utöka med ”pröva på segling” i kölbåt. Det senare bygger på att några av våra medlemmar vill ställa upp med sin egna båtar och ta med intresserade på en kort båttur.

 

Det är vi tillsammans som ser till att vår klubb fungerar så bra som den gör. Arbetsplikten innebär att varje medlem förväntas hjälpa till med fem timmars jobb varje år.  Det mesta jobbet har hittills genomförts vid sjösättning, vid arbetskvällar på varvsområdet eller arbetstillfällen på Glipen. Vårt nya digitala bokningssystem i BAS (Båtunionens administrativa system) ger oss nu möjligheten hantera administrationen för även kortare arbetsinsatser som städning av klubbhuset, gräsklippning, medhjälpare vid seglarskolan eller representation vid Kungsörsdagen i augusti. På så sätt kan du utföra dina fem timmar genom att göra flera korta insatser.

 

  • Vill du hjälpa till och representera oss på Kungsördagen genom att finnas med på land i hamnen?

Eller

  • Vill du ställa upp som skeppare med egen båt för att erbjuda intresserade en kort båttur? (ca en timme)

 

Du kan boka dina arbetstillfällen direkt i https://bas.batunionen.se/

Schema: Kungsörsdagen – prova på segling och Kungsörsdagen – bemanning hamnen