Information till medlemmarna

28 maj, 2023 at 21:19

Information till våra medlemmar i Kungörs segelsällskap

 

Sommaren har redan anlänt. De flesta båtar har sjösatts och Glipen är i ordning för sommaren.

Nu väntar en sommar med allt som båtlivet kan erbjuda.

 

Onsdagsseglingarna

I onsdags (24/5) var första tillfället för säsongens onsdagsseglingar. Det är ett bra tillfälle att utvecklas som seglare och samtidigt ha ett par roliga timmar på sjön. Det är öppet för alla från nybörjare till våra inbitna kappseglare. Ta gärna kontakt med någon i seglingskommittén om du vill veta mer. www.kss-kungsor.se/s-kommitte/

 

Seglarskola

I sommar har vi seglarskola för barn från 9 års ålder. Inga förkunskaper krävs annat än krav på simkunnighet hos deltagande barn. Under lekfulla former får barnen bli trygga i båtlivet och lära sig jollesegling, grunden för all segling. Du hittar mer information på www.kss-kungsor.se/inbjudan-till-seglarskola/

Datum: 1 juni, 8 juni, 15 juni, 17 augusti, 24 augusti och 31 augusti

Tid: 17.30-19.30     Plats: KSS Hamn

 

Arbetsplikt

All verksamhet i vår klubb sker ideellt. Det är vi tillsammans som ser till att vår klubb fungerar så bra som den gör. Varje medlem förväntas hjälpa till med fem timmars jobb varje år.  Det mesta jobbet har hittills genomförts vid sjösättning, vid arbetskvällar på varvsområdet eller arbetstillfällen på Glipen. Medlemmar som inte har kunnat vara med har istället betalat 350 kr per timme för ej utfört arbete. Det finns dock fler mindre uppgifter som behöver göras. Vårt nya digitala bokningssystem i BAS (Båtunionens administrativa system) ger oss nu möjligheten hantera administrationen för även kortare arbetsinsatser som städning av klubbhuset, gräsklippning, medhjälpare vid seglarskolan eller representation vid Kungsörsdagen i augusti. På så sätt kan du utföra dina fem timmar genom att göra flera korta insatser.

Du kan boka dina arbetstillfällen direkt i https://bas.batunionen.se/

Information om hur arbetsuppgifterna ska genomföras finns på vår web www.kss-kungsor.se

 

 

 

Jag hoppas att du får en fin båtsommar som uppfyller alla förväntningar, med lagom blandning av sol, vind och något litet uppfriskande sommarregn.

Vi ses på sjön.

Fredrik Bergh med styrelsen

Inbjudan till seglarskola

11 maj, 2023 at 11:42

 

Välkomna till KSS:s seglarskola!

 

I sommar har vi seglarskola för barn från 9 års ålder. Inga förkunskaper krävs annat än krav på simkunnighet hos deltagande barn. Under lekfulla former får barnen bli trygga i båtlivet och lära sig jollesegling, grunden för all segling.

 

Datum: 1 juni, 8 juni, 15 juni, 17 augusti, 24 augusti och 31 augusti
Tid: 17.30-19.30

Plats: KSS Hamn

 

Vad gör vi på seglarskolan?

Vi utgår från vår hamn och barnen får själva prova på att segla optimist. Vi börjar träffarna med en samling där vi hjälps åt att rigga och sjösätta optimisterna samt genomgång inför utfärd. Barnen seglar ensamma i varsin optimist. Vi har två följebåtar med instruktörer och föräldrar som följer med ut på sjön. Vid kraftig vind är vi kvar på land.

 

Som förälder är du med och hjälper till med att plocka fram och undan jollar, sjösättning, vara bryggvakt och följa med i följebåtarna. Vi kommer att göra en genomgång vid vår första träff.

 

Ta med kläder efter väder, flytväst, ombyten, badkläder, solskydd ifall vädret kräver det (keps, solglasögon, solskyddsfaktor) samt frukt och vatten.

 

Pris.
Pröva på avgift; 200 kr.

 

Anmälan görs till:

Vi har 7 platser. Först till kvarn gäller.

 

Låter det roligt? Välkommen med anmälan!

//Ungdomskommittén

Välkomna på en träff inför 2023 onsdagsseglingar

4 maj, 2023 at 19:36

Välkomna på en träff inför 2023 onsdagsseglingar

När

Onsdag 10/5  Kl 19:00 i Kungsör 

Plats

KSS Klubbhus vid hamnen

Anders Pettersson Köping presenterar

Information om bra att ha koll på inför onsdagsseglingar.

Välkomna på en träff inför 2023 onsdagseglingar

KSS Båtloppis Lördagen 22 april

12 april, 2023 at 19:49

Välkommen till KSS Båtloppis Lördagen den 22 april 11.00-13.00.

Se mer info i bifogad PDF.

https://www.kss-kungsor.se/wp-content/uploads/2023/04/KSS-Batloppis-Lordag-22-april-11.00-13-00.pdf

Digital bokning av sjösättning

30 mars, 2023 at 18:28

Hej

Nu är det snart dags för sjösättning och från och med i år kommer vi använda vårat medlems systemet BAS för att boka sjösättning. Ni har tidigare fått ut inloggningsuppgifter till systemet.

I bifogad fil finns en enkel instruktion hur ni loggar in och bokar sjösättning. På sista sidan i filen finns även telefonnummer att ringa till om det finns frågor.

 

Väl mött Hamnkommiten

 

Sjösättning

Vårmöte onsdag 15 mars i klubblokalen 19.00

14 mars, 2023 at 12:40

Sivert Stenkvist håller föredrag om segling Panama till Australien med mera.

Välkomna!
Styrelsen

Inbjudan till årsmöte för Kungsörs segelsällskap 2022

8 november, 2022 at 15:48

Årsmöte för Kungsör segelsällskap

Dag och tid: Onsdagen den 23/11 kl 19.00

Plats: Klubblokalen i hamnen.

Vi kommer att börja med en information om arbetet med sjögull kl 19.00

själva årsmötet startar ca 19.20.

Verksamhetsberättelsen och valberedningens förslag inför 2023 finns tillgängliga i klubblokalen.

Agenda för årsmötet:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justerare som jämte mötesordföranden skall justera protokollet;
är tillika rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. I denna fråga får inte styrelsemedlemmarna
rösta.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Fastställande av avgifter för det påbörjade verksamhetsåret.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhetsåret.
13. Val av
a) KSS ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
och två suppleanter för en tid av ett år;
c) en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
av vilka en skall utses till ordförande.
e) kommittéer, förmän, värdar och ombud;
valet skall där så är möjligt vara tvåårigt så att halva antalet ledamöter kvarstår.
14. Övriga frågor.

 

Välkomna

Styrelsen

Höstmöte 14/9

8 september, 2022 at 11:49
Välkommen till höstmöte 14/9
Onsdagen den 14/9 kl 19.00 bjuder vi in till höstmöte i vår klubblokal.
Sjöräddningssällskapet kommer att besöka oss och inleda med en presentation av sin verksamhet. De kommer också att ha med sig två räddningsbåtar. Passa på tillfället att lyssna till livsviktiga råd.
Vi kommer därefter att ha en diskussion om framtida utvecklingsmöjligheter för klubben. Dina synpunkter är viktiga.
  • Vad är det som du som medlem uppskattar mest med vår förening?
  • Vad behövs för att vi även i framtiden ska kunna vara en livskraftig förening med tillströmning av nya medlemmar?
Vi bjuder på kaffe/te och bulle.
Välkommen
Styrelsen

En fantastisk klubb och behov av hjälp

19 augusti, 2022 at 13:49

En fantastisk klubb och behov av hjälp

Kungsörs segelsällskap är tack vare sina engagerade medlemmar en fantastisk klubb. Vi har en välskött hamn, en klubbholme som är ett mindre paradis och regelbundna spännande seglingsutmaningar i kappseglingskalendern. Under våren har vi också fått i gång en seglarskola, om än i litet format.

Allt detta fungerar tack vare ideellt arbete i våra olika kommittéer. För att det ska kunna fortsätta att fungera på lång sikt behöver vi successivt fylla på med nya medlemmar.

Lördagen den 27 augusti kl 11.00-15.00 kommer det arrangeras ”Kungsörsdagen” i gästhamnen på Fredsgatan. Där kommer olika föreningar i Kungsör att få visa upp sina verksamheter. Det blir t.ex. det årliga ankracet i ån.

Vår plan är att även vi från Kungsörs segelsällskap ska vara med och visa upp oss. Tanken är att vi ska finnas på plats berätta om vår verksamhet. Det kommer att bli ett bord med lite informationsmaterial och en optimistjolle med segel för att synas. Efter kl 13.00 när ankracet är klart hoppas vi att kunna få med några optimistjollar eller andra större båtar som kan segla upp framför gästhamnen.

Vill du hjälpa till med att bemanna vårt informationsbord? Om vi är flera så räcker det kanske med en timme var. Du behöver inte känna att du måste kunna svara på alla tänkbara frågor. Det finns alltid kunniga medlemmar i våra olika kommittéer som vi kan hänvisa till.

Maila till och anmäl ditt intresse för att hjälpa till på Kungsörsdagen.

Det är vi medlemmar som tillsammans gör Kungsörs segelsällskap till den fina förening som det är.

Med glada seglingshälsningar

Fredrik Bergh

Mer information om Kungsörsdagen:

Visa upp er verksamhet på Kungsörsdagen – Kungsörs kommun (kungsor.se)

Tosteröbron i Strängnäs – viktig info

28 juni, 2022 at 20:25

Hej,

Info angående Tosteröbron, Strängnäs

Som framgår från MBF´s hemsida kommer Tosteröbron under en period endast öppnas för båttrafik tre gånger per dygn. Detta för att minska risken för att bron fastnar i öppet läge. Från och med 23 juni kommer bron att öppnas för båttrafik vid tre tillfällen: klockan 09.10, 12.10 och 18.10.

Detta är ett sätt för att förebygga problemen och minska risken för att trafikanter drabbas av störningar. Vi, Strängnäs kommun gör allt vi kan för att åtgärda problemen, både på kort och lång sikt. Motorbåtar har möjlighet att passera under det fasta norra spantet som medger en höjd upp till 4 m vid normal vattenstånd. Senare under sommaren sker ett arbete nattetid där byte av motor och omprogrammering av frekvens-omvandlaren ingår.

 

_________________________________________________________
Mälarens Båtförbund
c/o Hans Wester

Regementsgatan 42 lgh 1403
645 33 STRÄNGNÄS